رطوبت سنج الکترونیکی محصولات زراعی رسا 3003
June 10, 2020

رطوبت سنج الکترونیکی محصولات زراعی رسا 4000

توضیحات
رطوبت سنج الکترونیکی محصولات زراعی رسا 4000 هراه با چاپگرو صفحه کلید رطوبت سنج رسا 4000 یکی از کاملترین رطوبت سنجهای ساخت شرکت سیم پات البرز می باشد که حاصل کار سالها تحقیق و کارهای آزمایشگاهی کارشناسان و مهندسین شرکت سیم پات می باشد این رطوبت سنج با دارا بودن سیستم مدیریت مالی یکی از کاملترین رطوبت سنجهای موجود در دنیا می باشد که با توجه به عملکرد این دستگاه توسط مشتریان شرکت، توانسته است جایگاه ویژهای را در بین ذرت خشک کنی ها و بخشهای دولتی مرتبط با صنایع کشاورزی پیدا کند رسا 4000 قابلیت استفاده در انبارها، آزمایشگاهها ،ذرت خشک کنی ها و سایر بخشهای نظارتی و کشاورزی را دارا می باشد و با توجه به دقت بالا ، سرعت اندازه گیری و سیستم مدیریت مالی از استقبال ویژه ای نزد بخشهای دولتی و بخشهای خصوصی برخوردار است

مشخصات فنی
محدوده اندازه گیری رطوبت4 تا 50 / 0 درصد
دقت اندازه گیری% 0.2
محدوده دمایی کارکرد0 تا 50 درجه سانتی گراد
صفحه نمایشCD ( 64 * 240 (نقطه
ابعاد410*380*37MM
توزین ومحاسبه هکتولیتر)چگالی(اتوماتیک
تصحیح دمایی رطوبتاتوماتیک

توانمندیهای رطوبت سنج الکترونیکی رسا 4000 در آزمایشگاهها وبخشهای تحقیقاتی
    ایجادفایل مستقل برای هر موضوع تحقیقاتی و حفظ مشخصات رکوردهای ذیربط در حافظه
  • چاپ نام پروژه ،نام محصول ،رطوبت وزن، و سایر داده ها و ساعت ،تاریخ، نام اپراتورباقابلیت وارد نمودن سایر داده های کیفی و چاپ اطلاعات به منظور الصاق بر روی نمونه و ذخیره کل اطلاعات در حافظه
  • پردازش سریع آماری ،کلیه رکوردها و داده ها به منظور تجزیه و تحلیل فوری یا چاپ نهایی و ذخیره آنها در حافظه )موضوع و روزانه و هفتگی(
قابل توجه بخشهای نظارتی اعم از از کارشناسان مدیریت زراعت و سایر نهادهای نظارتی
باتوجه به اینکه دستگاههای تولیدی ما بر اساس واریته های داخلی کالیبر می گردند لذا قرائت رطوبت در همه محدوده های رطوبتی پایین ،متوسط و بالا منطبق با واریته های داخلی بوده و نیاز به دخالت انسانی نبوده )نیاز به set نمودن ندارد( لذا به عنوان مرجع و ابزاری جهت نظارت و کنترل سایر دستگاهها به کار می رود .
قابل توجه مجتمع ها و شرکت های کشاورزی دولتی و خصوصی
با وارد نمودن نام مشتری نسبت به صدور و چاپ رسید یا فاکتور شامل نام مشتری ،راننده ،شماره ماشین ،وزن پر و خالی کامیون ، افت رطوبت و مواد زائد ،وزن بار خشک و ... و قیمت و مبلغ محاسبه شده اقدام نموده و کلیه حساب های مشتری را ذخیره یا چاپ نمائید . )مجهز به سیستم مالی(